onderzoek naar beschreven locaties

In Amerika


1

- In 1553 was de Spanjaard Franesco Lopez de Gomara de eerste die Atlantis gelijk stelde aan het pas ontdekte Amerika. Deze auteur beweerde dat Columbus de Timaeus- en Kritiasdialogen van Plato had gelezen en dus feitelijk op zoek was gegaan naar een groot Atlantisch eiland dat misschien gedeeltelijk verzonken was, maar oorspronkelijk groter was geweest dan Noord-Afrika en Klein-Azië samen.

- Francis Bacon of Verulam vermeldt zijn boek "Nova Atlantis" uit 1638 dezelfde hypothese: Amerika = Atlantis. afb.1


- In 1689 publiceren de gebroeders Nicolas en Guillaume Sanson hun "Atlantis Insula", waarin zij de verdeling van Amerika in tien delen onder de zonen van Poseidon uitbeelden.

- In hetzelfde jaar spreekt ook de Duitser Janus Joannes Bircherod zich uit voor een Amerikaans Atlantis.

- In 1746 ziet de Franse zoöloog en botanicus Buffon, in Amerika, Ierland en de Azoren de resten van een reusachtig eiland in de Atlantische Oceaan.

- In 1762 brengt Robert de Vaugondy een atlas uit met een fantasiekaart waarop Amerika aan Atlantis wordt gelijkgesteld.

- Rond 1790 situeert ook de Duitser Harless Atlantis in Amerika.

- A. von Humboldt (1769-1859, geograaf en fysicus) pakt de zaak voorzichtig aan door eerst te stellen dat de geschiedenis van Atlantis hem voorkomt als een fabel, maar dat het toch mogelijk zou zijn, dat bepaalde geruchten over het bestaan van een andere wereld ,Amerika, reeds in de vroege Oudheid tot in Egypte zouden zijn doorgedrongen en dat het precies die verhalen kunnen zijn die Solon van zijn reis naar Egypte zou hebben teruggebracht.

- In 1940 voorzag de helderziende Edgar Cayce dat in 1968 of 1969 Atlantis weer voor een deel zou verrijzen nabij Bimini (Bahama's). Hij schreef "Atlantis, Fact or Fiction", in 1962-1965.

- Eind 20e eeuw deed de antropoloog Alan Kolata onderzoek naar de ruines van Tihanacu in Bolivia en legde de relatie met Atlantis.
In dezelfde tijd onderzochten Diann Cyphers en Santiago Ganoves (antropologen) de ruïnes van Teohuacan in Mexico, ook zij legden een relatie met Atlantis.