onderzoek naar beschreven locaties

Inleiding


123

In allerlei culturen zijn er mythen, sagen en legenden die over het verloren continent Atlantis. In de loop van de tijd is daar veel literatuur over verschenen, waarin opvalt hoe stellig allerlei locaties worden toegeschreven en bewezen.
Ons literatuuronderzoek heeft geleid tot een inventarisatie van al die plekken.

Wij hebben ervoor gekozen om het onderzoek naar de mogelijke locaties van Atlantis vooral te richten op Noord- en West Europa, de landen rond de Middellandse Zee en de Atlantische Oceaan. Volledigheidhalve vermelden wij ook mogelijke locaties in Afrika, Amerika en overige gebieden. Waar mogelijk is het jaar van publicatie vermeld.

In ons onderzoek hebben een aantal auteurs en onderzoekers een belangrijke rol gespeeld. Dit zijn Hubert Lampo, Marcel Mestdagh, Richard Cavendish, Otto Muck, en Charles Berlitz. De volledige lijst van de door ons gebruikte boeken is te vinden onder Bibliografie.
De vloed van New-Age Atlantisliteratuur heeft voor ons tot nu toe geen relevante informatie opgeleverd.

afb.1. Plato's Atlantis
afb.2. Europa, N.Afrika en Midden-Oosten
afb.3. Wereldkaart met locaties, auteurs en jaar van publicatie


Het begin

Het Humanisme van de late Middeleeuwen bracht Europa definitief in de ban van de Atlantislegende. Met de verspreiding in West-Europa van de Oud-Griekse geschriften, waren ook de Platodialogen Timaeus en Kritias opnieuw bekend geworden.

Het verwondert dan ook niet dat met de ontdekking van Amerika in 1492 door Columbus en de daaropvolgende stroom van ontdekkingsreizigers, geografen en kaartentekenaars er na verloop van tijd onderzoekers waren die een verband legden tussen “De Nieuwe Wereld” en Atlantis, wat de aanleiding werd tot een ongebreideld en fantasierijk zoeken naar Atlantis.

Waar werd Atlantis gesitueerd ?

Er zijn inmiddels enkele duizenden boeken over Atlantis verschenen. Wanneer we de mening van de belangrijkste onderzoekers bezien, blijkt dat ongeveer 20% tot de conclusie komt dat Atlantis helemaal niet heeft bestaan, maar:

- als een legende (mythe) kan worden opgevat,
- dat het een filosofische opvatting over een volmaakte staat (Plato) is,
- dat het herinneringen zijn aan een verloren paradijs of een jeugddroom,
- een fascinatie, een metafoor of een archetype is.

Geografische indeling in percentages van de mogelijke locaties:

- Atlantische Oceaan 45,
- Europa 24,
- Amerika 11,
- Afrika 10,
- Azië 6,
- Noordpoolgebieden 2,
- Stille Oceaan 1,
- Indische Oceaan 1. 

Onderzoekers van Atlantis kunnen in vijf kategorieën worden ingedeeld:

- 1. Filosofen en archeologen. Zij zoeken een Atlantis dat beantwoordt aan de beschrijving van Plato en precies overeenstemt met de door Plato en anderen opgegeven afmetingen.

- 2. Geologen, etnologen en prehistorici. Zij zoeken een Atlantis van waaruit de beschaving zich over de aarde zou hebben verspreid.

- 3. Occultisten, zieners, esoteristen, theosofen en new age profeten. Zij geloven in het product van hun verbeelding, in dit geval Atlantis, waarbij de onthullingen de status van een openbaring krijgen. De scheidingslijn tussen de door henzelf geschapen wereld en de werkelijkheid is verbroken.

- 4. Aanhangers van de Völkische Bewegungen, de vermenging van bepaalde soorten occulte speculaties en politiek waaruit het Duitse Ahnenerbe (wetenschappelijk onderzoek naar het Duitse voorouderlijk erfgoed) is ontstaan en theorieen over de Arische Übermensch en ijskosmologie zijn ontwikkeld.

- 5. Fantasie-, fictie- en sciencefictionschrijvers, striptekenaars, filmers en componisten, die het thema Atlantis in hun werk een rol laten spelen.