Nescio - Natuurdagboek nader bezien.
Kunstgeografie onderzoekt Nescio's dierbaarste plekken.

S I Amsterdam, 2 reconstructies.
De internationale Situationisten, Constant's New Babylon en hedendaags Amsterdam.

Passages tussen Brussel en Brüsel.
Een zoektocht naar oude en nieuwe passages tussen Brussel en de parallelle stad Brüsel.

The remarkable journey of Schwitters' Merzbarn. 1965.
Moving a wall from Elterwater in the Lake District to the Hatton Gallery in Newcastle.

De vluchtroute van Casaubon.
Casaubon's vluchtroute in Parijs uit Umberto Eco's "De Slinger van Foucault".

Ulysses for Beginners.
James Joyce's Dublin.

Dada-James Joyce-Dada.
Mogelijke ontmoetingen in Zürich en Parijs.

Fabel van Venetië.
Zoektocht naar plekken als decor voor Corto Maltese.

Een middag in de Dada-Warrroom, of de Vergeten Dada-Veldtocht.
De Dada-tournees in Holland, 1923.

"Heilige Linien."
Onderzoek van locaties op een lijnennetwerk in Duitsland, beschreven door Wilhelm Teudt, 1929.

"La Carte de Tendre".
Gepubliceerd in deel 1 van "Clélie", door Madeleine de Scudérie, augustus 1654.

De Franse Nulmeridiaan.
Geschiedenis, Tracé, Standaardmeter, Observatorium, Groene meridiaan.

Les Centres de la France
Alle locaties waar het centrum van Frankrijk zich bevindt.

Marcel Mestdagh en Atlantis.
Het centrum van Atlantis lag bij het huidige Sens in Frankrijk.

De breedtegraad van 48°27'.
Traject van vroegere pelgrimsroutes in Frankrijk. Onderzoek prehistorisch meridianen en breedtegraden netwerk.

Lijnen en Lijnstructuren in Europa.
Lijnen, rasters, aardmagnetische straling, leylijnen, viseerlijnen, "heilige lijnen", astro-archeologie.

In situ Ispra.
2 projecten bij het Lago Maggiore.

From Hell.
Negentiende eeuws Londen, de locaties, het pentagram  en de moordplekken van Jack the Ripper,

Omloop van de slagvelden
-onder constructie -

Mata Hari - Een executie met een vraagteken?
Kunstgeografisch onderzoek naar de exacte locatie

Sixties Amsterdam.
Twee wandelingen in Amsterdam langs plekken uit de jaren zestig.

Verhelderende plekken in Berlijn.
Vijf markante locaties in Berlijn.

Groβe Hamburgerstraβe Berlin als "Ort der Erinnerung".
Een aantal locaties waar de beladen historie op bijzondere wijze zichtbaar is.

De moord op Siegfried.
De 5 plaatsen, waar Siegfried uit het Nibelungenverhaal zou zijn vermoord door Hagen.

De lotgevallen van Wagon 2419. Het verhaal van een “luxe treinwagon”, die in de 20e eeuw een grote symbolische rol heeft gespeeld.

Voetbal tijdens de Eerste Wereldoorlog.
-1. Wapenstilstand en voetbal, kerstmis 1914. -2. Voetballend "over the top", 1 juli 1916.

Fossa Eugeniana.
Het tracé van de Fossa Eugeniana, het in 1626 begonnen maar nooit voltooide kanaal tussen Maas en Rijn.

Het Plan van Goudriaan.
Het plan (1826-'28) van A.F.Goudriaan, restanten en sporen in het landschap.

Gebeurtenissen werpen hun schaduw vooruit.
Mythische slagvelden, nationale helden, feiten en fictie.

Entdeckung der Corridore.
Opgraving van een stuk autobaan, een gepland maar nooit uitgevoerd traject uit de Hitlertijd bij Paasdorf/Mistelbach.

Nescio's reis naar het Lago Maggiore.
Over Nescio, de Monte Verità, Walden, Tames en Kortenhoef.

Graalburchten in Europa, Midden- en Verre Oosten.
De mogelijke locaties, over de Graalburcht en de Graal en een overzicht van Graalliteratuur.

Waar lag Atlantis?
Een inventarisatie van de mogelijke locaties van Atlantis

" 7 22 29 36 "

Daniel Libeskind, Joods museum Berlijn.

Topografie in T.S.Eliot's 'Four Quartets'.

De nulmeridiaan als "hommage à Arago".

Robert Garcet, Eben-Ezer.

Mythezoeker.

Tour de France 1950 De plataan van Abdelkader Zaaf.

Onderzoek naar de grens van Nederland.

Goethe’s Italiëreis.

Het kruispunt van twee onzichtbare lijnen.

Mont St.-Michel, St. Michaelsmount en Skellig Michael.