Dit project gaat over 2 nauwkeurige reconstructies in het centrum van het hedendaags Amsterdam, op basis van het gedachtegoed uit de jaren 50 en 60 van de Internationale Situationisten en rond Constant’s New Babylon.
Alle plekken zijn nauwkeurig gelokaliseerd en vervolgens tot leven gebracht in diverse collages in de geest van de ontwerpers.

Tijdens dit voorliggende project kwam veel materiaal boven water over de Amsterdamse 50, 60 en 70-er jaren. Als gevolg hiervan is het project 'Sixties Amsterdam, 2 wandelingen' ontstaan.
Beide projecten zijn met elkaar verbonden en op onderdelen complementair.