Deze reconstructie volgt een deel van New Babylon, zoals dat door Constant destijds is geprojecteerd op de stad Amsterdam.

We hebben de contouren van deze projectie recentelijk nagelopen, in beeld gebracht en verwerkt in 17 collages. (klik op de gele dots)

Dit reconstructieproject vindt zijn oorsprong in de literatuur uit de vijftiger jaren over Constant en zijn project New Babylon. Constant trok in die periode veel op met de Situationisten.
Belangrijk gezamenlijk programmapunt was het streven naar ‘stedenbouw als eenheid’ (oftewel unitair urbanisme). Over de relatie van Constant en Guy Debord, tot aan hun breuk in 1960 is veel geschreven.