<

De vluchtweg van Casaubon Casaubon's escape route

Umberto Eco : De Slinger van Foucault.
(Parijs/Amsterdam uitgeverij Bert Bakker 1988/1989)

Tardi : De fantastische avonturen van Isabelle Avondrood. deel 2: De Demon van de Eiffeltoren. (Brussel/Parijs uitgeverij Casterman 1976)

Twee verhaallijnen uit respectievelijk 1976 (Tardi, striptekenaar) en 1984 (Eco) vertonen opvallende overeenkomsten.

Het gaat ons vooral om de topografische gegevens uit de hoofdstukken 111 t/m 115 van de De Slinger van Foucault, waarmee het mogelijk was om de kaart van de vluchtroute met bijbehorende gefotografeerde locaties samen te stellen.

Van pag. 20 t/m 27 uit Tardi's "De Demon van de Eiffeltoren" is een compilatie gemaakt als illustratie van de hoofdstukken 111 en 112 van Eco's Slinger van Foucault, waarin de aanleiding voor de vlucht is beschreven.

De tekstfragmenten bij de foto's zijn afkomstig uit Eco's boek.

(Klik hier voor Eco's eigen woorden over de vluchtweg, feiten en fictie.)

De intrige: drie redacteuren van een Milanese uitgeverij, Jacopo Belbo, Diotallevi en Casaubon vinden in een soort intelligentiespel de juiste aanwijzingen voor een mogelijk werkelijk, al eeuwenlang bestaand complot gericht op het verkrijgen van de wereldheerschappij door het vinden van een bepaalde plek op het aardoppervlak waar men de ondergrondse krachtvelden van de aarde kan beheersen en het klimaat van de aarde kan bepalen.

Het verhaal speelt in juni 1984. Casaubon gaat vanuit Milaan naar Parijs om Belbo op te sporen die in handen gevallen is van een Geheim Genootschap, hij vindt de locatie, verstopt zich en is toeschouwer van een ritueel proces waarbij Belbo wordt verhoord en even later wordt opgehangen aan het koord van de slinger van Foucault (klik hier voor informatie) en de verstikkingsdood sterft.

Casaubon vlucht, ontzet door de gebeurtenissen, voordat de uitzinnige menigte hem in de gaten krijgt.

> vluchtroute

> Tardi

Two lines of story, the first completed in 1976 by Tardi (cartoonist) and the second in 1984 by Eco, seem to be influencing one other and have remarkable similarities.

What interest us here are the geographical elements as they appear in “Foucault’s Pendulum”, from chapters 111 to 115. A compilation is created from pages 20 to 27 from Tardi’s “The Demon of the Eiffel Tower” which is used as an illustration of excerpts from Foucault’s Pendulum, in particular from chapters 111 and 112 which precede the chapter on the escape of Casaubon.

The drawings and route map with locations and matching photos depict a scenario in which one can again experience Casaubon’s escape.The lines under the photo's come from Eco's book.

The intrigue: Jacopo Belbo, Diotallevi and Casaubon, three editors of a publishing company in Milan, discover in an intelligence game the indications to a possible conspiracy that would otherwise have passed unnoticed. The aim of this plot, total world domination, is achieved by way of determining the location from which one can control subsurface streams of the Earth and, with that, the global climate.

In chapters 112 to 115, Casaubon travels from Milan to Paris to find Belbo who is kept prisoner by a Secret Society. He finds the location, and from his hiding position he witnesses a rite in which Belbo is interrogated and hung on the rope of Foucault’s Pendulum. Belbo dies. Casaubon escapes, horrified by the events, moments before the outrageous mob notices him.
(transl. by Paul C. Smits)