NESCIO Natuurdagboek, nader bezien

(vervolg)

Boomgaard der Gelukzaligen

Laantje van Os

Loenersloot-La Chapelle

(klik op de afbeeldingen)

Nescio’s voorkeuren- Al gauw vielen er, naast de vaste vakantieweken in Groet en familie-bezoeken in Eindhoven en Groningen, een paar routes en plekken op. Niet alleen omdat deze zo vaak reisdoel waren van Nescio, maar vooral omdat deze zo beeldend en liefdevol werden beschreven.

Een deel van de bijzondere locaties is eenvoudig te herleiden: de molens, de Driesprong, het Kalfje, de tol bij de Vink, “das Toteninsel” bij Vreeland, de Hakkelaarsbrug, het gouden rietveld bij Muiderberg en de restanten van Betlem en het Golfveldje bij Duivendrecht.
We hebben ons onderzoek hier dus niet verder op gericht.

Kortenhoef-
Wordt vaak genoemd en mooi beschreven en is ook eenvoudig te vinden: de brug, het café, de halte.
Extra bijzonder is echter dat Nescio in het dagboek Kortenhoef koppelt aan vroegere ervaringen (1907), die van belang waren voor zijn latere literaire werk.
Tijdens onze speurtocht vonden wij een aantal interessante extra aanwijzingen hiervoor en we hebben besloten om hier een apart onderzoek aan te wijden.
Zie: Nescio en het schilderdorp Kortenhoef.
(klik hier)

Ons veldwerk- spitste zich tenslotte toe op de drie voorkeursplekken van Nescio, die in het natuurdagboek een belangrijke rol spelen, maar niet eenvoudig te traceren zijn.

We vroegen ons af:

Waar precies ligt de “boomgaard der gelukzaligen”?

Waar is het “laantje van Os” (Os is de koosnaam van zijn vrouw)?


Wat is er geworden van “Loenersloot la Chapelle”: het kerkje met de goue bal, de pastorie en het dal van het harde eitje?

Zijn dat fantasieën, projecties of verdwenen werkelijkheden?

Deze drie bijzondere plekken hebben we kunnen vinden, topografisch vastgesteld, gedocumenteerd en hier gepubliceerd.

Jan Zeven
Robert van Bijlert
Nico Hemelaar
dec. 2016

(Met dank aan Lieneke Frerichs en de Erven J.H.F.Grönloh.)