NESCIO Natuurdagboek, nader bezien.

De Boomgaard der Gelukzaligen

In het dagboek wordt de boomgaard 13 maal genoemd en in meer of mindere mate gedetailleerd omschreven.
Hiervan is een aparte tabel gemaakt.

Nauwkeuriger lezen van de omschrijvingen en het kaartmateriaal en uiteraard extra bezoeken ter plekke leiden
tot de vaststelling van de bedoelde plek.

(klik op de afbeeldingen)