NESCIO Natuurdagboek, nader bezien

tabellen en grafieken

kaarten

buskaartjes, busroutes en plattegronden

bibliografie

(klik op de afbeeldingen)

Met een kunstgeografische blik hebben wij het Nescio Natuurdagboek, 1946– 1955, uitgave Nijgh & Van Ditmar, Amsterdam, 2009, gelezen en onderzocht.

Veel van de beschreven routes en locaties zijn al eerder door anderen toegelicht, verbeeld en geïnterpreteerd: Wandelaars, vooruitgangs-pessimisten en milieubeschermers putten nog steeds graag uit dit sfeervolle werk.

Ons onderzoek heeft zich niet zozeer bezig gehouden met de huidige situatie of met de, al dan niet te betreuren, ontwikkelingen in het landschap.

"Onze vraag was: Welke plekken hadden destijds voor Nescio zélf een bijzondere betekenis? En zijn die plekken af te leiden uit zijn aantekeningen? Waar ging hij steeds naar terug en hoe verwoordt hij dat?

Ons onderzoek- Nescio begon het dagboek op 13 februari 1946 en eindigde op 27 december 1955. Deze periode besloeg bijna 10 jaar en omvatte totaal 3.605 dagen.

Nescio schreef bij 992 verschillende data (inclusief enkele samenvoegingen en dubbelnotities) een kortere of langere tekst in zijn dagboek.


Naarmate de jaren vorderden nam het aantal dagnotities toe (met als top 1951) om aan het eind sterk af te nemen.

De teksten per dag werden gestaag gemiddeld steeds langer: In 1946 las je soms 5 dagnotities op één dagboekpagina en in 1954 was één pagina niet voor voldoende voor een dagnotitie.


We hebben eerst een tabel gemaakt van alle essentiële notities per reisdag: datum, vervoermiddel, tijden, routes, cafés, maar vooral zijn typische observaties, opvallende gewoontes en liefde voor speciale plekken.

Deze tabel was ons basismateriaal. Daarnaast hebben we gekeken naar busroutes en landkaarten uit die tijd voor de gebruikte wegen, bruggen en pontvaarten.

Andere archieven gaven informatie over de gebouwen en lokale situatie ten tijde van het dagboek. Op deze wijze konden we de beschreven notities zo goed mogelijk herleiden of duiden.
Daarna zijn we de chronologische gegevens gaan sorteren naar locatie.