Nescio en de kolonies

Nescio (latijn voor "ik weet niet", pseudoniem van J.H.F. Grönloh, 1882-1961, Amsterdam) blijft als schrijver vrijwel onbekend tot 1932. Nescio was in zijn jonge jaren enthousiast over het idee van de utopische kolonies.
De eerste uitgave van zijn werk in 1918 bevatte De Uitvreter (1910), Titaantjes (1914) en Dichtertje (1917).
Het zijn literaire verwerkingen van zijn vroegere ervaringen met o.a. Frederik van Eeden, (1860-1932, schrijver, arts en sociaal hervormer), die in 1904 op de Monte Verità was geweest en daar o.a. Karl Gräser, natuurfilosoof en theoreticus had bezocht.
Van Eeden schreef hierover in de Pionier van 26 maart van dat jaar.

Ook Domela Nieuwenhuis bezocht een paar maal de Monte Verità en had o.a contact met de arts en anarcho-socialist, Raphael Friedeberg. Cesar Domela (zoon van Domela Nieuwenhuis) is in 1919, na de dood van zijn vader naar de Monte Verità vertrokken en heeft daar gewoond tot 1923, om zich vervolgens als beeldend kunstenaar te vestigen in Parijs en Berlijn.

Naast Frederik van Eeden waren belangrijk voor Nescio Eduard Douwes Dekker (Multatuli) (1820-1887, schrijver en vrijdenker) (klik) en Ferdinand Domela Nieuwenhuis (1846-1919, vrijdenker, socialist en anarchist).Hij heeft samengewerkt met F. van Eeden omstreeks 1901-1906 in de GGB (vereniging Gemeenschappelijk Grondbezit) en het verenigingsblad De PIONIER ("Veertiendaagsch blad ter bespreking van binnenlandsche kolonisatie"), en was lid en korte tijd administrateur daarvan.
Van Eeden was één der oprichters van de GGB en lid van de redactiecommissie van DE PIONIER.
De kolonie op de Monte Verità, gesticht in 1889, stond bekend als een kolonie waar kunstenaars, idealisten, en wereldverbeteraars zich ophielden.
Meer over de Monte Verità, (klik).

In 1898 was de kolonie Walden (bij Bussum) gesticht door Frederik van Eeden, en heeft bestaan tot 1907.
Meer over Walden, (klik)


In 1901 ontstond op initiatief van Nescio en zijn vrienden de kolonie Tames (bij Huizen), in 1903 kwam hier een eind aan.
Meer over Tames, (klik)

Later wist Nescio ongetwijfeld van de kunstenaarskolonie in de omgeving van Kortenhoef waar hij vaak rondkeek.
Meer over Kortenhoef, (klik)


Zie ook Nescio Natuurdagboek nader bezien (klik)

(klik op de afbeeldingen)