Kunstgeografen op zoek naar Nescio's dierbaarste plekken