NESCIO Natuurdagboek, nader bezien

Onderzoek naar Necio's Meest Aantrekkelijke Plaatsen,
in het Natuurdagboek.

Ter illustratie: links enkele notities en een Excell fragment ( klik op de afbeeldingen) en hieronder twee schematische uitwerkingen.