Voetballend over de top, 1 juli 1916

Captain W.P. Nevill en de grafsteen met zijn
naam op de militaire begraafplaats te Carnoy

Getekende impressie van het voetbalincident.

Het voetbalincident in een diorama opgesteld in het Musée des Abris "Somme 1916", in Albert.