De lotgevallen van Wagon 2419 D

Introductie

Dit is het ogenschijnlijk simpele verhaal over een “luxe treinwagon”, die tijdens de wapenstilstand van de Eerste Wereldoorlog (1918) en de capitulatie in de Tweede Wereldoorlog (1940) en tot ver in de 20e eeuw een onwaarschijnlijk grote symbolische rol heeft gespeeld op het verbitterde strijdtoneel tussen Frankrijk en Duitsland.


Ons onderzoek, begonnen in 2005, was gericht op het traceren en vastleggen van de betekenisvolle geografische, historische en/of mythische plekken om zo de beeldvorming rond Wagon 2419 D te kunnen reconstrueren.
11 november blijkt hierbij een terugkerende gedenkdatum te zijn….

Veel materiaal hebben we ter plekke verzameld in Compiègne, Parijs, Trier, Berlijn, Crawinkel en Hannover.
Deze onderzoeken en de gesprekken met diverse deskundigen hebben geleid tot een spannend en intrigerend verslag over de gebeurtenissen, de achtergronden en de gevolgde route van de Wagon.

Belangrijke bronnen voor ons waren het vroegere speurwerk en de publicaties van de Jonastal Verein uit Arnstadt in Thüringen. Onze eerdere vermoedens over de route werden bevestigd door krantenfoto's die Holger Horstmann ontdekte in het Stadtarchiv Hannover.

Recentelijk (2008) gaven twee zeer grondige Franse onderzoeken rond Rethondes door resp. Michel Souquet en Jean-Yves Bonnard ons de gelegenheid onze eigen publicatie te verifiëren en aan te vullen. Een verrassing was de “vondst” van twee andere interessante wagons.

We zijn alle deskundigen veel dank verschuldigd.