Hohenl├╝chte
Gestapelde muren en begroeide resten van vermoedelijk vroeg middeleeuwse bebouwing.
Een verhoogde plek in het landschap, op de kaart met zwart kruis aangegeven.

1