Hunenschloβ
Kasteelruïne op een heuvel, omgeving Hämelschenburg.