Xandra Schutte in Groene Amsterdammer 28/4/1999, over Dirk van Weelden, Van hier naar hier. Bezige Bij 1999.

"Uit al die verschillende teksten spreekt een zelfde onderliggend gevoel, telkens weer zoekt Van Weelden naar de ervaring van een nulpunt.

Tijdens zo'n nulpunt tellen verleden en toekomst niet, het leven staat even stil in een ongrijpbaar heden waarin alles mogelijk is. Vanuit zo'n nulpunt begint beweging en daar is het Van Weelden in al zijn boeken om te doen: om beweging, alertheid, enthousiasme, openheid, improvisatie, om schakeling kortom."

< terug