K.Schippers: Een leeuwerik boven een weiland.
Querido's Uitg. 1980

- Onopvallende reductie
niet uitgevoerd

Een vlak of in ieder geval iets
reduceren tot de suggestie van dat vlak
Maar het toch intact laten,
niet beschadigen.


- Aankomst uitgesteld

Man loopt door vertrouwde 
gangen van gebouw

Zelfde loop zonder gebouw
bij voorbeeld op wijde vlakte;
woestijn, bevroren meer

Loop los gemaakt
van omgeving
Richting intact
van doel bevrijd- Wit

Het wit tussen regels
Ook het wit tussen woorden
Dat is iets anders dan
'daar' staat niets of
'daar' gebeurt niets

Wit wordt gezien
omdat het op papier
niet alleen is
vergezeld wit geeft richting aan ogen

Richting lijkt er ook altijd
te zijn als je gewoon 
om je heen kijkt: toch hoeft er niet
speciaal iets te gebeuren

Dat is het verschil met papier:
zolang er wit is
volgen meestal wel scènes of gebeurtenissen

Wit is een oude meester


< terug