Herman Parret:

"Ik stel mij voor dat we even de term 'zoom' bekijken, een term die zowel wordt gebruikt voor de rand van een weefsel als voor de rand van een bos of een dorp, zoals in het franse 'Lisière' .

Dit is geen weg meer naar een niemandsland, het randgebied van een buitenkant. 'Lisière' is de ruimte van een kloof die niet zeker is van haar limieten, een niemandsland, een limiet die door wilde of destructieve krachten wordt uitgerafeld en uitgewist.

Mijn semantische zwerftocht door het betekenisveld van Lisière (rand, franje, zelfkant) loopt uit op een begrip dat ik een neutrale plaats zal noemen, een plaats waarvan de eigenheid er juist in bestaat dat ze noch het ene noch het andere is, noch deze rand noch de andere. Nu is het veeleer zo dat de scheidende kloof, de neutrale plaats, de tussenruimte, zich ontwikkelt tot een Lisière."

< terug
(Uit: Vertoog en Literatuur. cahier lijn grens horizon. Meulenhoff. kritak 1993)