Maar als de narratieve activiteit zo nauw verbonden is met ons dagelijks leven, zou het dan niet kunnen zijn dat we het leven als fictie interpreteren, en dat we tijdens het interpreteren van de werkelijkheid er fictionele elementen aan toevoegen?

We zullen in ieder geval niet ophouden fictionele verhalen te lezen, want daarin zoeken we een formule om zin aan ons bestaan te geven.

We zoeken per slot van rekening gedurende ons hele leven naar het verhaal van onze oorsprong, dat ons kan vertellen waarom we geboren zijn en waarom we hebben geleefd."


Umberto Eco, Zes wandelingen door fictieve bossen. Bert Bakker, Amsterdam. 1994.

< terug