“Laten we de belangrijkste kenmerken van een rizoom nog eens opsommen: in onderscheid met bomen en wortels verbindt het rizoom een willekeurig punt met een ander willekeurig punt, elk van de lijnen verwijst niet noodzakelijk naar soortgelijke lijnen maar brengt heel verschillende tekenstelsels in het spel en zelfs toestanden zonder tekens".

"Het rizoom laat zich op het Ene noch op het vele terugvoeren. Het bestaat niet uit eenheden maar uit dimensies".

"In tegenstelling tot een structuur die zich definieert door stelsels van punten en posities, bestaat een rizoom slechts uit lijnen als dimensies".

"In tegenstelling tot de boom is het rizoom geen voorwerp van reproductie: noch een uitwendige reproductie als beeldboom, noch een inwendige reproductie als boomstructuur".

"In tegenstelling tot het grafische beeld, de tekening of foto, in tegenstelling tot kopieën is het rizoom vergelijkbaar met een kaart die nog vervaardigd en

geconstrueerd moet worden, die altijd demonteerbaar, aansluitbaar, omkeerbaar en verwisselbaar blijft, met vele in- en uitgangen, met zijn vluchtlijnen. Je moet kopieën terugvoeren op kaarten en niet omgekeerd".

"Elke veelheid die door vlak onder het oppervlak gelegen stengels met andere kan worden verbonden, zodat een rizoom zich kan vormen en uitbreiden, noemen we een plateau. We schrijven dit boek als een rizoom. We hebben het uit plateaus samengesteld.
Elk plateau kan op een willekeurige plek gelezen worden en met willekeurig ieder ander plateau in verband worden gebracht".

"Het vele vraagt om een methode die effectief gemaakt kan worden; Het is ons niet gelukt. Wij hebben slechts woorden gebruikt die op hun beurt voor ons als plateaus functioneerden".

"RIZOMATIEK = SCHIZOANALYSE = STRATOANALYSE = PRAGMATIEK = MICROPOLITIEK".

> vervolg