(Klik voor vergroting)

Het gaat om twee wandelingen die zijn uitgezet langs 200 interessante plekken.

De praktijk leert dat een dag te kort is om alles te “ervaren”. Bovendien bleek het noodzakelijk, door de geconstateerde samenhang tussen de verschillende plekken en de verhalen, dat soms extra uitleg prettig was.

Verder bleek dat de periode van de SIXTIES niet los gezien kan worden van de voorgeschiedenis (de Fifties) en dat de invloed van de SIXTIES op de latere tijd niet altijd genegeerd kan worden. Voor zover interessant zijn dus ook teksten en beelden opgenomen die verwijzen naar de 50-er en 70-er jaren.
Het beeldmateriaal is zoveel mogelijk ontleend aan die vergane periode en dient vooral als sfeertekening en vergelijkingsmateriaal ter plekke.

Aan de behoeften van de wandelende mens is tegemoet gekomen door de routes te verdelen in vier min of meer aansluitende trajecten, waarbij op diverse plekken wordt gewezen op de extra mogelijkheden, samenhangende bijzonderheden en de diverse aantrekkelijke café’s.

Natuurlijk zijn buiten de gekozen routes veel meer plekken in Amsterdam die verwijzen naar de SIXTIES. Deze zijn echter niet vermeld, omdat deze verder geen extra bijdrage hadden voor het verhaal en elders in de literatuur wel te vinden zijn. Veel literatuurverwijzingen zijn echter opgenomen in de bibliografie van de website.