(klik voor vergroting)


De wens om de SIXTIES als project op te pakken bestond al veel langer, maar pas in 2012 kwam het onderzoek in een stroomversnelling, maar dan in de context van een ander kunstgeografisch project in ontwikkeling:
“S I Amsterdam 2 Reconstructies”.

Dit project gaat over de plekken in het hedendaags Amsterdam in relatie tot Constant's New Babylon en een gedachtenexperiment van de Situationisten rondom de Carte de Tendre en plekken in Amsterdam.

De Amsterdamse 50, 60 en 70-er jaren bleken belangrijk en vroegen om nader onderzoek.
Hieruit is het voorliggende project 'Sixties Amsterdam, 2 wandelingen' ontstaan. Beide projecten zijn met elkaar verbonden en op onderdelen complementair.

Robert van Bijlert / Jan Zeven, 2013
naar: S I Amsterdam 2 reconstructies