Over de SIXTIES AMSTERDAM is al veel geschreven, gepubliceerd en geromantiseerd. Nu na ruim 50 jaar verdwijnt echter langzamerhand het samenhangende, feitelijke en beeldende verhaal over deze bijzondere periode, die Amsterdam destijds tot ver buiten Nederland op de kaart heeft gezet. Van heinde en ver kwam men toen naar de “hoofdstad van de vernieuwing, provocatie en ludieke actie”. Met afschuw en onbegrip werd er door anderen hierop gereageerd.

Binnenkort resteert nog slechts een brokkelige anekdotiek, enkele dorre beschouwende artikelen en diverse versimpelde highlights voor vrolijke toeristen en nostalgische ouderen. Maar de gedenkwaardige plekken worden niet meer gekend of zijn domweg verdwenen of opgenomen in de onvermijdelijke stadsvernieuwing.

Dit tij is uiteraard niet te keren, maar de kunstgeografie kan de verhalen en de beelden van destijds opzoeken en deze koppelen aan de plekken en zo de SIXTIES een beetje doen herleven.

In dit project wordt het “in kaart brengen” vrij letterlijk opgevat en wordt men gevraagd de luie stoel te verruilen voor de wandelschoen. Het gaat om twee wandelingen langs ca. 200 interessante plekken.
Voor de zittenblijvers is er een tijdsbeeld geschetst en een prikkelend overzicht gemaakt van het “verdwijnend” beeldmateriaal.


(foto: Johan van der Keuken, 1957)