Onderzoek naar 5 plekken waar Siegfried door Hagen zou zijn vermoord.

Het Nibelungen verhaal uit het begin van de dertiende eeuw is interessant om nader te onderzoeken. Het ontleent zijn bestaansrecht aan historische gebeurtenissen en personen, en is daarnaast ook gebaseerd op de wereld van sagen en legenden.

Een bijzonder opvallende gebeurtenis in het verhaal betreft de moord met voorbedachten rade door Hagen op Siegfried. In de loop van de geschiedenis zijn er diverse locaties met overtuigende bewijzen aangewezen. Dààr, bij de aanwezige bron, zou de moord zijn gepleegd. Het fictieve verhaal is hier verbonden aan werkelijk bestaande plekken.

Wij hebben deze plekken opgezocht en geregistreerd. Gedurende ons onderzoek van het Nibelungenlied en zijn achtergronden hebben we een groot aantal locaties (van Xanten tot Esztergom) bezocht en alle relevante gegevens bijeengebracht.

Jan Zeven en Ed Wertwijn, 1998/2001/2006

afb. Das Nibelungenlied, Handschrift K, Bayrisch-österreichischer Raum. (1480-90)