Marcel Mestdagh, het middelpunt van Atlantis

M.Mestdagh ontdekte op basis van toponymen en geografische gegevens, o.a. oude viking nederzettingen, een voor-historisch "lanen" systeem dat uitwaaiert vanuit een middelpunt. Hij beschouwt dit als het middelpunt van Atlantis.
Dit middelpunt ligt op drie kilometer buiten het centrum van de stad Sens, op de rechte lijn die dit centrum verbindt met de lokaties van twee boerderijen, Les St.Pères en Le Bosquet du Lys. Het centrumpunt zou liggen in het midden tussen het stadscentrum en Les St.Pères.

Metingen ter plekke, met behulp van gedetailleerde kaarten, gaven als resultaat dat de lijn die Mestdagh noemt makkelijk is te traceren en dat het bedoelde punt gevonden is toevalligerwijs vlak bij de plek waar de TGV-spoorlijn de lijn van Mestdagh kruist.
Dit punt is onderzocht en geregistreerd op 13 mei 2000 om 17.00 uur MET, en daarna in januari 2001 en juli 2003 definitief vastgesteld.

   
De lijn die Mestdagh beschrijft, loopt vanuit het centrum van de stad Sens in oostelijke richting naar Le Bousquet de Lys.


              
Het centrum van de centrale stad Atlantis, bevindt zich rechts van de boomgaard links op de foto. De stad Sens is zichtbaar, in westelijke richting,
op de achtergrond. foto's Jan Zeven, 2001/2003