kunstgeografisch reizen

Wezenlijk onderdeel van de kunstgeografie is het reizen zelf. 
De ware kunstgeograaf is in zijn of haar hart reiziger. Reizen naar plekken die dienen als bron van mythen en verhalen. Kenmerk van mythen en verhalen is, dat ze worden doorverteld en verbeeld. Dat ze, ondanks of misschien wel dankzij hun verschillende verschijningsvormen, langdurig deel zijn van ons gezamenlijke gedachtegoed.
In zijn manier van reizen, hoopt de vasthoudende kunstgeograaf hier een vinger achter te krijgen, en het zal vaak zo zijn dat hij iets wil gaan doen met de ervaringen die dit oplevert.
Een kunstgeografische reis is niet zo makkelijk in definities te vangen. Aan de basis ligt een zekere nieuwsgierigheid, een gefascineerd zijn. Hoe dan ook er is “iets” dat motiveert om op pad te gaan in de hoop en verwachting om ter plekke iets van belang aan te treffen. Op zoek misschien naar antwoorden, de ontbrekende stukjes van de puzzel, naar restanten van wat ooit was.

 

Een doelgerichte kunstgeografische reis (onderzoek) bestaat uit een aantal ingrediënten. Aan de basis ligt een onderwerp of thema, om nader te onderzoeken. Behalve noodzakelijk voorwerk in bijv. bibliotheken en archieven/internet gaat het er vooral om onderweg of ter plekke notities te maken van bevindingen en overwegingen. Daarnaast registreren, fotografisch vastleggen, en ook verzamelen van gevonden of aangeschaft materiaal en bezoeken van plaatselijke musea en archieven. Weer thuis is de reiziger een ervaring rijker en het bijeengebrachte materiaal overziende komt hij misschien wel tot de conclusie dat het nog onvolledig is dat de reis nog een keer gemaakt moet worden…..

 

Klik hier voor een paar reissuggesties