over kunstgeografie

Kunstgeografie onderzoekt Plaatsen van Verbeelding zoals:

Plaatsen in beeldende kunst, literatuur en film, verbonden met intrigerende anekdotes, speculaties, controverses, paradoxen of visioenen, vooral wanneer ze zichtbaar worden in de wereld van toerisme of wetenschap.

Plaatsen die deel uitmaken van fictieve of geografische, slechts op kaarten bestaande lijnen en structuren, vaak verbonden met een symbolische of mythische lading.

Plaatsen die een rol spelen in de ontwikkeling van het collectief herinneren en van nationale mythen, met alle daarbij behorende absurditeiten en vertekening van de werkelijkheid.

Plaatsen uit historie en mythologie, verbonden met tot de verbeelding sprekende gebeurtenissen of van een grotere gelaagdheid, ook in de tijd.

Naast degelijk bronnenonderzoek in bijv. historie, beeldende kunst, literatuur en geografie, heeft de kunstgeograaf een scherp oog voor de verschijningsvorm en bijbehorende verhalen en interpretaties van deze locaties. Vaak leidt dit tot verrassende inzichten over de veranderende mythes en de rol van de actualiteit. Het reizen naar betekenisvolle locaties is essentieel, evenals het kritisch en creatief registreren van alles wat openlijk dan wel verhuld verbonden is met deze plekken.