Introductie

De Fossa Eugeniana is een in 1626 begonnen kanaal tussen de Maas en de Rijn. Het is nooit volledig afgemaakt.
Hoewel het landschap sinds de 17e eeuw de nodige veranderingen heeft ondergaan, ligt het kanaal nog altijd in het landelijk gebied. Het meest gewijzigd is de omgeving van het zuidelijk deel van de Fossa dat nu in het stedelijk gebied van Venlo-Herongerberg ligt.

Op Duits grondgebied is het kanaaltracé gedeeltelijk aanwezig, bij Kamp-Lintfort is de Fossa Eugeniana zelfs vrij goed bewaard gebleven. Tussen Dachsberg en Rheinberg is het kanaal nu als afwatering in gebruik. Ook ten westen van Straelen is het tracé goeddeels herkenbaar gebleven. Op Nederlands grondgebied is bij Venlo een deel van het kanaal zichtbaar, bij Arcen een stukje tracé en schansrestanten. De dubbel-schans Lingsfort/De Hazepoot diende ter verdediging van een van de sluizen in het kanaal.

Wij hebben gezocht  naar restanten en sporen in het landschap van de Fossa Eugeniana en de 24 aangelegde schansen aan de hand van historisch materiaal en literatuur, en alle vondsten zijn gefotografeerd in zwart-wit. Op de pagina Tracé en locaties zijn deze aangegeven op de overzichtskaart en te bekijken. Het tracé is gevolgd zoals het ook is aangelegd, begonnen bij Rheinberg waar het kanaal uitliep in de toenmalige Rijn, tot aan aan de Maas bij Venlo.

Peter Fekkes
Nico Hemelaar

2010