Direct zuidelijk van de Schans nr 18 (Hazepoot), is  de Fossa goed waarneembaar, de brede bedding wijst op de aanleg van een sluisbekken (locatie 1). Het tracĂ© voert vervolgens door een moerassig gebied, de Holter Bruch.
De restanten van Schans nr 19 en de begroeide wal van de bedding (locatie 2) zijn zichtbaar in het landschap. Locatie 3 is ter hoogte van Klein Holland, locatie 4 is de kruising van de Fossa en de Voetsdyck. Locatie 5 is bij het begin van de Veenweg, de boomgroep is de plek van Schans nr 20

     
1.1 en 1.2

        
2.1 t/m 2.4

    
3.1 en 3.2        

  
4.1 en 4.2

     
5.1 t/m  5.3