Schans 17 is nog goed herkenbaar en bevindt zich ten zuiden van de weg "An der Fossa" (locatie 1).
De kanaalbedding tot aan en door de Hazenpootschans (schans 18) is eveneens duidelijk te zien (locatie 2).
Schans 18, een dubbelfort op Nederlands grondgebied, is een van de grootste verdedigingscomplexen
langs de Fossa. De brede kanaalbedding ter plaatse wijst op de voorgenomen aanleg van sluisbekkens. (locatie 3)

     
1.1 t/m 1.5

  


        
2.1 t/m 2.4

       

        

  
3.1 t/m 3.10