Bedding van de Fossa Eugeniana langs de Schansen nr. 4 en nr. 5, de Mariaschans. (zie kaart)
Onderaan de heuvel waar Klooster kamp zich bevindt maakte het tracé een knik  in westelijke richting.  Het tracée van de  Fossa is In het landschap grotendeels zichtbaar door de nog aanwezige (begroeide) wallen. Schans nr. 4 is vrijwel verdwenen, Schans nr.5 is goed herkenbaar in het bosje langs de Eugeniastraβe.

  
1.1 en 1.2

       
2.1 t/m 2.3

    
3.1 en 3.2

       
4.1 t/m 4.3

       
5.1 t/m 5.3

   
6.1 en 6.2