Fossa Eugeniana (Venlo noord) volgt de bedding van de Rijnbeek, nu een halflandelijk gebied met kassen en bedrijventerreinen.
Locatie 1: Buitenvenweg
Locatie 2: Mooyweg
Locatie 3: Rengelstraat
Locatie 4: Nieuwe Rijnstraat

         
1.1 en 1.2

            
2.1 t/m 2.4

        
3.1 t/m 3.4

  
4.1 en 4.2