Aan het Gemaal bij Rheinberg (1) is te zien dat de Fossa nu deel uitmaakt van het waterbeheer. Op de plek waar nu het viaduct van de autobahn A57 de Fossa kruist (2,3),  bevond zich Schans nr.1, ter hoogte van de oude boerderij Holtappel (nu Ratschenhof) in een vroegere stroombedding van de Rijn. Op korte afstand bevindt zich het viaduct van de B510 (4).  De Fossa loopt in een diepe en brede bedding parallel met de B 510, met hier en daar aan de oostkant de restanten van vroegere wallen, langs de plekken waar de schans nr.2  (5)en nr. 3 (6) zich bevonden.

 
1.1

 
2.1

    
3.1 en 3.2

 
4.1

    
5.1 en 5.2

     
6.1 en 6.3