Onderzoek naar de grens van Nederland

--

Hoe werden de grenzen van ons land bepaald, hoe zijn grenslijnen gevisualiseerd in het landschap, waren ze aan verandering onderhevig en waar kwam dat dan door, hoe logisch of onlogisch zijn ze?

Zijn er nog sporen van eerdere, veel oudere grenslijnen?

Het bestuderen (ter plekke) van de grenslijn van Nederland geeft een fascinerend inzicht in onze geschiedenis en levert een veelheid van verbazingwekkende verhalen, anekdotes en daarbij ook vele oude stenen markeringen en merkwaardige en onverklaarbare situaties in het landschap op. Hoe dieper je graaft des te meer kom je tegen. De hier getoonde selectie intrigerende plekken nodigt uit om er zelf eens te gaan kijken en tot verder onderzoek.

De hier gebruikte gegevens en foto's (waarvoor dank) zijn voor een belangrijk deel afkomstig uit de volgende site's:

www.grenspalen.nl

http://rienensamhome.blogspot.com

< home