in europa en midden- en verre oosten


Introductie

Vanaf de vroege middeleeuwen verschijnen er geschriften en waarin Graalburchten voorkomen.
De locaties en de naamgeving daarvan blijken zeer te variëren.
Door de diverse auteurs is vrijelijk met deze materie omgegaan, feiten en fictie lopen door elkaar heen.

Ons literatuuronderzoek dat we hier presenteren verschaft helderheid daarin. Het gaat ons om reële Graalburchtlocaties die te vinden zijn op een bestaande geografische kaart.

Daarbij moet er een theorie of een narratief onderzoek aan ten grondslag liggen dat wij de moeite waard en interessant vinden.
Dat wil niet zeggen dat we het altijd eens zijn met de daarin geponeerde stellingen en conclusies.

Onderzoekers van de Graalverhalen komen (uiteraard) met uiteenlopende interpretaties en bewijsvoering over de juistheid van de gevonden Graalburchtlocaties.

Problematisch zijn daarbij de diverse geografische situeringen, de vaak lange afstanden tussen de locaties en de tijdsfactoren.
Er zijn Graalburchten van waaruit de zoektochten werden ondernomen, andere waren juist het doel. Reeds in de twaalfde en dertiende eeuw zijn er schrijvers die concrete locaties in hun werk gebruiken om hun Graalburcht te beschrijven.

In ons onderzoek willen we naast het geven van objectieve informatie ook de diverse, vaak elkaar aanvullende en tegensprekende opvattingen aan de orde stellen die we in de Graalliteratuur zijn tegengekomen.

De complexe literatuur door de eeuwen heen, enerzijds, en de concrete locaties, vaak zeer afgelegen in de prachtigste landschappen, anderzijds vormen een intrigerend onderzoeksgebied waarvan we resultaten hier presenteren.

Nico Hemelaar/Jan Zeven

Koning Arthur vergezeld door zijn ridders komt aan bij Camelot.
manuscript illustratie
Frankrijk. laat 15e eeuw.