De bruine lijn geeft de locatie aan van de dam die liep vanaf de knik in de ringdijk richting Katwoude. Later gedeeltelijk verwij- derd, onder water bleef een drempel, onderbroken door een vaargeul, aangegeven door de betonnen pyramide.