Goudriaans plan voor de afsluiting van het IJ en de Gouwzee, en een 150 meter breed kanaal door Waterland en Marken.

1. Een 150 m breed kanaal vanuit het IJ bij Durgerdam door Waterland, aan de overzijde van de Gouwzee door het eiland Marken vanaf "het kruis" aan de Z.W. kust naar een punt even bezuiden van de Marker vuurtoren aan de oostkust.
2. De afsluiting van het IJ door een dam van de buitenpolder IJdoorn naar de Diemer buitenpolder met daarin een sluis voor kleinere schepen.
3. Een dam tussen het noordwestelijke punt van Marken en de Katwouder polder.
4. Monnnickendam werd afgesloten van de Zuiderzee. Om dit stadje te compenseren werd een afgeleid kanaal  geprojecteerd.
5. De Gouwzee zou ingepolderd worden tot aan de zuidelijke kanaaldijk.