Bronnen

- Adrianus François Goudriaan (1768-1829) : biografie van een omstreden Inspecteur-Generaal uit de beginjaren van 's Rijks Waterstaat / Martin Westphal ; [red.: P.A. de Wilde] Auteur: Martin Westphal (1962-) ; P.A. de Wilde (1944-2000) Jaar: 1998 Uitgever: 's-Gravenhage : Ministerie van Verkeer en Waterstaat, Directoraat-Generaal Rijkswaterstaat
Reeks: Rijkswaterstaat-serie, ISSN 0927-0345 ; nr. 61

- Verhandelingen over de afdamming van het IJ Verhandeling ter beantwoording der vrage: over een ontwerp, om het IJ bij Pampus, door een dijk van sluizen voorzien, af te dammen Auteur: Adrianus François Goudriaan; Dirk Mentz Jaar: 1824 Organisatie: Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem

- De weg van Amsterdam naar open zee vanaf de zeventiende eeuw tot aan de opening van het Noordzeekanaal in 1876 / H. de Feyfer. Auteur: H. de Feyfer Jaar: 1979 In: Spiegel der zeilvaart, ISSN 0165-5132 vol. 3 (1979), afl. 3, pag. 46-51/a4/p42-46/a5/p32-36

- Landschap Waterland. Het kanaal door Waterland van IJdoorn naar
Marken, litteken van een vete, door W.M. Bijlsma

- Het Markens kanaal en de afsluiting van het IJ, door Marina Ufkes-Gootjes.


Met dank aan

- Eric Speelman, zeilfoto's
- Jan Tuijp, luchtfoto's. www.tulipphoto.pro