3. het in elkaar schuiven van 1 en 2 leidt tot een nieuw beeld.