Goethe’s  Italiėreis
Sandra Liesenfeld en Evelyn Teubner hebben in 1999 de Italiaanse reis van Goethe opnieuw gemaakt en de locaties bezocht waar Goethe zijn tekeningen heeft gemaakt.

Naar eigen zeggen zijn deze vanuit een zo exact mogelijk bepaalde positie gefotografeerd.
Later zijn foto's en de schetsen van Goethe in elkaar geschoven tot collages, die te zien waren op een tentoonstelling in Weimar en in en boekje zijn uitgegeven.
Er is door hen gebruikgemaakt van de dagboekteksten van Goethe en hun eigen dagboek aantekeningen.

Het idee om op deze wijze te reizen is zeker de moeite waard, maar bij nadere bestudering van het boekje blijkt nogal vaak  het standpunt onjuist of een tekst onvindbaar en een kaart met de reisroute van Goethe is niet opgenomen.
Ook het door hen gemaakte beeldmateriaal is niet altijd even boeiend of visueel de moeite waard.
  Maar ondanks dat is het een typisch kunstgeografische benadering van een reis die wellicht tot een eigen interpretatie kan leiden.
 
  < terug