< terug

Robert Garcet, (1912-2001)

Onderstaande tekst is een compilatie uit het boek "Eben-Ezer en Er was eens" dat in 1996 is uitgebracht om aandacht te schenken aan het levenswerk van Robert Garcet. Sindsdien hebben wij de toren bij Eben Emael enkele malen bezocht. Garcet is het werk na 1950 met vrienden en familie begonnen en in 1995 was het klaar.
Wij hebben daar ter plekke foto’s genomen. Het ontstaan van de toren, de teksten en schilderingen in de toren en de publicaties van Garcet zijn voor ons aanleiding om deze kunstgeografisch interessante plek in onze website op te nemen.

"Op nog geen tien kilometer ten zuidwesten van Maastricht ligt het dorp Eben-Emael waar Robert Garcet zijn hele leven heeft gewerkt en gewoond. (Klik voor kaart)

Even buiten het dorp markeert een ruim twintig meter hoge, uit ruwe vuursteen (silex) opgebouwde toren de plaats waar zich diep onder de grond een achthonderd meter lang, oud gangenstelsel bevindt dat door Garcet als Vuursteenmuseum is ingericht.
De daar getoonde geologische vondsten verwijzen naar een 'Oud Volk' dat hier volgens Garcet zeventig miljoen jaar geleden geleefd zou hebben.

De Toren telt zeven verdiepingen zoals ook binnen- en buitentrappen veelal zeven treden tellen. Deze getallen en verder alles wat de toren zo bijzonder maakt, heeft een symbolische betekenis en is ontleend aan de Apocalyps of Openbaring, het laatste bijbelboek waarvan de ontraadseling Garcet nu bijna een leven lang bezig houdt.
De overal aanwezige bont gekleurde beelden, reliëfs, schilderingen en teksten getuigen van Garcet's kijk op de geschiedenis van de Mens en de rol daarin van Kerk en Staat. "Voor velen, zijn onze voorouders, de oude Belgen. Anderen gaan wat verder, tot de man van Cro-Magnon, de neanderthalier. Vele gereedschappen van deze verre voorouders, werden in onze streek gevonden, en het Silex Museum, is hierbij ook niet de laatste. De werkmethodes en kunstwerken van deze mensen ontstonden in de galerijen, in een soortgelijk milieu als dat waarin zij toen leefden. De gereedschappen liggen daar ook.

Maar nieuwe ontdekkingen van het Silex Museum, plaatsen de oorsprong van de Mens nog vroeger. Deze ontdekkingen worden regelmatig beschreven in de boeken die als titel dragen: " Les Enigmes du Pach-Low ".
In feite zijn het jarenlange opgravingen in de Thebah, die hierin worden beschreven.
Van het ene gebouw, Eben-Ezer, gebouwd in Vuursteen, het gesteente dat ontstond in het secundair, tot het andere, de Thebah, gegraven door de mensen aan het einde van het secondair, is het een lange weg in de tijd."