home

Geraadpleegde literatuur


Hubert van den Berg: Hollands bankroet door dada.
Documenten van een dadaïstische triomftocht door Nederland. Amsterdam: Ravijn ISBN 90 7276 841 8 (1995)

Eric Beekman: Dada in Holland, in: Wolfgang Paulsen & Helmut G.Hermann (red), Sinn aus Unsinn, Dada International, Bern 1982. pp 229-247. ISBN 3-7720-1518-2

Hanne Bergius: Das lachen Dadas. Die Berliner Dadaisten und ihre Aktionen. Giessen 1989. ISBN:3-87038-141-8

A.H. den Boef/Sj. v. Faassen: Dada Den Haag. Van Haagsche Kunstkring tot Haagsche Tramwegmaatschappij.
De Dada-veldtocht van Theo van Doesburg en Kurt Schwitters begon in 1923 in Den Haag.
Artoteek Den Haag,  1999.  ISBN 90 8016 644 8.

Cobi Bordewijk, Juliette Roding en Vic Veldheer: Wat geeft die Comedie toch een bemoeijing!
De Leidse Schouwburg 1705-2005. Amsterdam: Boom. 2005. ISBN 90 8506 113x

W.de Graaf: In Haarlem snoot ik mijn neus zei Schwitters, Dada in de Spaarnestad,
een reconstructie Haarlem. Lenie Peetom, 1987 (Reeks: Haarlemse verkenningen no.7) ISBN 90-71976-04-1

W. de Graaf: Een levendige soirée : Dada in Leiden. Clipeus pers Leiden, 1993

H.M.Kraaijvanger: Kurt Schwitters in Rotterdam. Rotterdam jaarboekje 8. 1980 – (p.183-192).

Meta Knol (red.): Kurt Schwitters in Nederland. Merz, De Stijl & Holland Dada. Waanders. ISBN 90-400-9950-2

Alied Ottevanger: De Stijl in Tilburg. Over de vriendschap tussen Theo van Doesburg en Antony Kok,
Amsterdam: Stokerkade, cultuurhistorische uitgeverij, 2007. ISBN 90 7915 601 9

K. Schippers: Holland Dada. Amsterdam: Querido ISBN 9021480743  (1974/2000)

Hans van Straten (red.): Dada komt naar Utrecht. Een verslag. Utrecht-Bunnik 1984.

Bzzlletin 229: Kurt Schwitters. 1995. Uitgeverij BZZTöH, Den Haag. ISBN 90 5501 247 6

Herr Merz, Lars Fiske.
Lars Fiske/No Comprendo Press, Oslo, 2012
Uitgeverij Oog & Blik/De bezige Bij, Amsterdam. ISBN 978 90 5492 383 1, 2013