home


Een middag
in de Dada-Warroom
of
de vergeten Dada-Veldtocht

In de jaren vóór 1923 vonden ook al een aantal dadaïstisch getinte soirées plaats en ten tijde van de veldtocht waren er enkele informele bijeenkomsten.


Voor ons was het interessant om de
Dada-Veldtocht nader te onderzoeken waarbij het accent zou liggen op de plaatsen die werden aangedaan en de plaatselijke reacties die daarop waren gevolgd. Al deze locaties hebben we
bezocht en gefotografeerd.


En, hoe kan het anders, we hebben onze resultaten dadaïstisch omkranst met die zeldzame foto van het gezelschap en de entourage waar het plan van een Veldtocht werd geconcipieerd.Robert van Bijlert, Nico Hemelaar, Jan Zeven