Den Bosch, 25 januari


Vermoedelijk heeft Schwitters op 23 januari een kaart aan Kok gezonden om hem uit te nodigen voor de Soirée die hij in Den Bosch gaf.
Dat optreden zou plaatsvinden in het Bossche Luxor-theater, op 25 januari 1923.

Van Doesburg stuurde de volgende dag vanuit Den Haag nog eens een kaart aan Kok toe om er bij hem op aan te dringen die avond bij te wonen. Hij gebruikte hiervoor de fraaie kunstkaart met Schwitters' Merzplastik Die Kultpumpe.
 


Er was veel belangstelling na een advertentie in de Provinciale Brabantsche en 's-Hertogenbossche Courant van 20 januari met de tekst `De Profeet van Dada komt'. Krantenberichten uit het noorden hadden kennelijk de theaterdirectie gealarmeerd, want een dag voor de voorstelling werd het publiek per ingezonden mededeling gewaarschuwd:
 
"Men wordt dringend verzocht zich ordelijk te gedragen vooral wanneer vreemde voorstellingen en geluiden tijdens het eventueel duister worden van de zaal, worden gezien of vernomen."

De directeur van het theater verontschuldigde zich in een ingezonden brief in het Bossche dagblad een dag na de voorstelling omdat hij ervan overtuigd was dat hij het publiek niet de echte Schwitters had geboden, maar `een simulant'. De muziek was wel echt, zo verzekerde deze Frits Kleinbloesem de lezers. De voorzitter van de plaatselijke Kunstkring, die als medeorganisator was opgetreden, had tijdens de voorstelling al zijn verontschuldigingen aangeboden.

Die avond in Den Bosch wordt gewoonlijk geboekstaafd als een eenmansoptreden van Schwitters omdat alleen zijn naam voorkwam in een niet geïdentificeerde krantenadvertentie voor die avond. Uit de correspondentie tussen Van Doesburg, Nelly en Kok lijkt echter te kunnen worden opgemaakt dat Nelly die avond toch ook met haar pianospel heeft opgeluisterd. Kok heeft zich door de kaarten laten overhalen en is op de invitatie ingegaan. Wat hij van de voorstelling in Den Bosch vond is helaas niet opgetekend en zijn ontmoeting met Schwitters is evenmin gedocumenteerd.


bronnen:
-Stadsarchief 's-Hertogenbosch
-Koninklijke Bibliotheek Den Haag
-literatuur:
 zie bij 'Geraadpleegde literatuur'
-internet
 
< terug naar de Inleiding