Delft, 22 januari

De Dada-avond in de "Delftsche Studenten Debating-Club" in de bibliotheek van de Sociëteit "Phoenix", aan de Phoenixstraat 30, had vooral als doel "inzicht te verschaffen in de Nieuwe beelding en duidelijk te maken dat niet zijzelf, maar stijlloosheid en de zedelijke ernst van onze tijd Dada waren" (Th.v.D).

 






bronnen:
-Archief Delftsch studenten corps Phoenix
(dhr. B.Vogel)
-Koninklijke Bibliotheek Den Haag
-literatuur:
 zie bij 'Geraadpleegde literatuur'
-internet
 


< terug naar de Inleiding