Fabel van Venetië
Zoektocht naar plekken als decor van Corto Maltese

Inleiding

De Italiaan Hugo Pratt (1927 - 1995) wordt beschouwd als een van de belangrijkste Europese striptekenaars. Zijn roem is vooral gebaseerd op de strips met Corto Maltese. Daarin vertelt Pratt in een zeer krachtige, grafische stijl de belevenissen van een rondzwervende zeeman aan het begin van de twintigste eeuw. Het leven van Corto voltrekt zich als een droom en regelmatig overschrijdt de zeeman de grenzen van de werkelijkheid.
In het stripverhaal Fabel van Venetië is de zeeman Corto, op vage aanwijzing van “ene Baron Corvo”, op zoek naar de sleutel van Salomon; een magische smaragd. Na verschillende omzwervingen door Venetië komt Corto tot de conclusie dat de sleutel verborgen moet liggen achter het zegel van Salomon op de trap der ontmoetingen nabij de vrijmetselaarsloge Hermes. Het verhaal speelt zich af tegen de achtergrond van het opkomend Italiaans fascisme (rond 1920) en Hugo Pratt heeft veel van zijn eigen Venetiaanse herinneringen, verhalen en favoriete plekken creatief in dit verhaal verwerkt.

Fabel van Venetië verscheen gedurende 1977 in een Italiaans tijdschrift, vanaf 1979 gevolgd door een serie albums in diverse talen en uitvoeringen (zie bibliografie).
Met name de toegevoegde inleiding van Hugo Pratt met de toegevoegde fotomontages van Antonio Martinelli en de daarop gebaseerde vrije bewerkingen in I Nizioleti raccontano 2 creëerden een extra mystificatie rond de strip in de jaren 90. Guido Fuga en Lele Vianello, destijds medewerkers van Hugo Pratt, versterkten dit effect door een aantrekkelijke en speculatieve wandelgids in verschillende talen uit te geven, voor “het Venetië van Hugo Pratt en Corto Maltese”, Les balades de Corto Maltese.Deze drie boeken zijn inmiddels zo onlosmakelijk met elkaar verbonden, dat veel plekken een eigen leven zijn gaan leiden. Dat is vooral de verdienste van de man uit Malamocco.

Een in 2007 verschenen boek (Corto Maltese, Fable de Venise. Autour de Corto) gaf ons kunstgeografisch onderzoek (2003) een nieuwe impuls. Na een recent bezoek aan Venetië (2008) hebben we het aantal te traceren locaties, verbonden aan de “Fabel van Venetie”, kunnen uitbreiden en nader bestuderen.
In ons project willen we het gebruik van locaties, al dan niet werkelijk of verzonnen door Hugo Pratt c.s., en na hem door anderen, inzichtelijk maken.

klik op de miniaturen