Archief kunstgeografie
 
Verzamelde teksten over de theorie en praktijk van de Kunstgeografie, 1988 - 2004.Herkomst: HKU
Jaar:1988-1998
Samengesteld door: Peter Koopmans, Michael van Hoogenhuyze.

 

Literatuur in relatie tot kunstgeografie  (een keuze)


Gaston Bachelard, The poetics of space, Boston 1969 (1958). ISBN 0807064394
Gordon Cullen, Biot 81 verslag workshop, juni 1981.
Gilles Deleuze, "On The Movement-Image" en "On the Time-Image" in: Negotiations, New York, 1995.
Follies? De zin van nutteloze bouwsels in geordende natuur, themanummer Kunstschrift nr. 4, 1988.
Marlite Halbertsma, Wilhelm Pinder en de Duitse kunstgeschiedenis, Groningen 1985.
Martin Heidegger, Over denken ,bouwen, wonen - 4 essays ingeleid door Prof. Dr. H.M.Berghs.
Michiel Hegener, Archeologie van het landschap, Amsterdam, 1995. ISBN 90 254 1432 X
Paul van der Heijde, Vergeetachtigheid van cultuur, in: Feit & Fictie, jrg I nr. 4, 1994.
Michael van Hoogenhuyze, Peter Koopmans, Een inleiding in de kunstgeografie , Leiden 1992. pdf
Het Hollands Landschap als kunstwerk, themanummer Forum nr. 37, november 1993.
Ulrich Loock, Plaatsen van sculptuur - sculptuurplaatsen in: Museumjournaal nr. 1, 1990.
Kevin Lynch, The Image of the city, Massachusetts, 1990 (1960). ISBN 0262 12004 6
Wam de Moor, Dit is de plek, De betekenis van plaats en emotie in het werk van schrijvers en schilders, Zutphen 1992. ISBN 906011 819 7
Pierre Nora ed., Les Lieux de mémoire, 3 dln, Parijs 1984-1993.
Christian Norberg- Schulz, Meaning in Western Architecture, New York 1983 (1974). ISBN 0-8478-0319-8
idem, Genius Loci, towards a phenomenology of architectecture.London 1980. ISBN 85670 700 7
Orte, Architecten en kunstenaars spreken over plaatsen, themanummer Forum jrg. 32, oktober 1988.
Nigel Pennick, Celtic sacred landscapes, London 1996, ISBN O500 01666 6
Georges Perec, Ruimten rondom, Amsterdam 1998 (1974). ISBN 90 295 3503 2
Simon Schama, Landscape & Memory, London 1995. ISBN 0 00 215897 3
idem, Landschap & Herinnering, Amsterdam 1992.
Matthijs Schouten, De Natuur als Beeld in religie, filosofie en kunst, Utrecht 2001. ISBN 9050111270.
Manfred Smuda red., Landschaft, Frankfurt 1986.
Stad en Herinnering, brochure lezingen Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. maart 1998.
Edward Timms, David Kelley, Unreal City -Urban experience in modern European literature and art, Manchester 1985. ISBN 0 7190 1748 3.
Henk te Velde, Het Franse verleden, in: Feit & Fictie, jrg I nr. 4, 1994.
Robert Venturi, Denise Scott Brown, Steven Izenour, Learning from Las Vegas: the forgotten symbolism of architectural form, Massachusetts, 1977 (1972). ISBN 0 262 22020 2
Paul Virilio, Het horizon-negatief, Amsterdam 1989 (1984). ISBN 90 71346 08 0
Frances Yates, De Geheugenkunst, Amsterdam, 1988.