Archief kunstgeografie
 
Verzamelde teksten over de theorie en praktijk van de Kunstgeografie, 1988 - 2004.
Introductie


In 1988 is binnen de faculteit Beeldende Kunst en Vormgeving van de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht het begrip Kunstgeografie ge├»ntroduceerd als een ondersteunend studieonderdeel voor zowel de praktijk- als de  kunsttheoretische vakken. Het instrument van gerichte excursies was hierin een centraal onderdeel. In de loop der jaren werd Kunstgeografie steeds beter theoretisch onderbouwd, en bestudeerd.

De zich ontwikkelende kennis en ervaringen hebben geleid tot de oprichting van de Stichting Het Kunstgeografisch Genootschap (1991) met als doel het bundelen daarvan en het verder ontwikkelen en in de praktijk brengen van Kunstgeografie.

De bruikbaarheid als praktische werkmethode en als theoretische denkdiscipline waren midden jaren '90 aanleiding om kunstgeografie als thema aan de orde te stellen binnen de Interfaculteit Onderzoek van de HKU, waarbij er middelen ter beschikking kwamen voor publicaties en eigen internetpagina's.

Een nieuw initiatief in 2000, was het opzetten van deze website www.kunstgeografie.nl  die tot op de dag van vandaag een vitaal medium is gebleken. Het onderdeel Archief Kunstgeografie van deze website biedt nu ruimte voor een selectie uit het verzamelde materiaal (1988-2004).


Nico Hemelaar
Jan Zeven