3

4

7

8

In ons onderzoek hebben we de actuele Googlekaarten van het Chateau en Bois de Vincennes (1,2) vergeleken met de gedetailleerde kaart uit 1927 van hetzelfde gebied (3).

De ligging van het Chateau de Vincennes en de bijbehorende militaire infrastructuur is op beide kaarten nog goed te zien.

De Googlekaart laat zien dat tijdens de aanleg van het Bois de Vincennes de voormalige militaire terreinen zijn geruimd. Er is rekening gehouden met de structuur van de vroegere parkaanleg, ook de zichtas vanuit het kasteel en de Allée Royale werden in ere hersteld.

In een paar bronnen wordt de schietbaan en de heuvel op het kazerneterrein, de Polygone, genoemd als waarschijnlijke plaats van Mata Hari's executie. Maar dat wordt niet verder uitgewerkt. Dat maakt het interessant om de ligging van de toenmalige Polygone in het huidige Bois de Vincennes te duiden.
Het ligt voor de hand om de kaart uit 1927 te projecteren op de actuele Google kaart. Er zijn voldoende topografische elementen op beide kaarten die het mogelijk maken om een exacte plaatsbepaling aan te geven.

De projectie van het kazernegebied (4) met de Polygone op de actuele Google-kaart levert bruikbare informatie op. De Buttes pour le Canon, de opgeworpen heuvel waarop geschoten werd met kanonnen om ze goed te kunnen afstellen en om mee te oefenen, bleek samen te vallen met de huidige Belvédère, de heuvel die nu als uitzichtpunt boven de bomen van het bos uitsteekt. (5,6)

Het is aannemelijk (zie bij Bronnen) dat op de plek aan de voet van deze heuvel zich de Paal bevond waartegen ter dood veroordeelden werden vastgemaakt en een vuurpeloton het vonnis voltrok. Deze plek aan het eind van de schietbaan lag binnen de begrenzing van het kazerne terrein, waardoor executies uit het zicht van de buitenwereld konden plaats vinden.
Wij menen dan ook op grond hiervan, dat Mata Hari hier, op deze plek, aan de noordkant van de toenmalige “Buttes pour le Canon”, nu de Belvédère, is geëxecuteerd. (7,8)